Kreativita, tvůrčí síla, expaze

Obraz v sobě ukrývá expanzi. Prvotní bouři, jejíž síla vybuchne v expanzivní kýženou změnu. Stejně jako se vesmír rozpíná a čeká, že si také požádáme o víc. 

Akryl na plátně

Originál

80x80cm


49 000,00 Kč