Mandala VĚŘ SVOJI INTUICI - DŮVĚŘUJ SVÉMU SRDCI

Mandala je ručně malovaný originál.

50 x 50 cm

Obraz v bílém zaskleném dřevěném rámu.

121 krystalů svarowski

Tato mandala otevírá a prohlubuje naši INTUICI. 

Učí nás slyšet hlas srdce. 

Věřit mu, důvěřovat mu, DŮVĚŘOVAT SAMI SOBĚ. 

Jak často ho slyšíme a raději poslechneme rozum? 

A kdo říká, že svět funguje rozumově? 

Pořízením této mandaly se zavazujete k volbě poslouchat své srdce. 

A co znamená poslouchat své srdce? 

Být v souladu sám se sebou, být v harmonii, rovnováze, být zdraví. 

Gratuluji k této volbě :-)
32 000,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy

Mandala je ručně malovaný originál.

Je na ni použito 121 krystalů swarovski. Význam čísla 121 je, že ať se nacházíte v jakékoliv situaci, neztrácejte víru, věci se ubírají správným směrem.  

Mandala náleží šesté čakře.

Šestou čakru (čakru třetího oka) naleznete uprostřed čela, jeden prst nad kořenem nosu. Otvírá se dopředu. Jejím základním principem je poznání bytí, vkus a jemnocit, intuice, uplatnění teoretických znalostí v praxi. Na tělesné úrovni je to sídlo nejvyššího řídícího centra centrálního nervového systému, obličeje, očí, uší, nosu a dutin. Náleží jí všechny smysly, i nadsmyslové vnímání.

Na tvorbu mandaly byla použita bílá, černá a zlatá barva.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti, ale i perfektcionismu. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Napomáhá v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil.

Černá barva nás ochraňuje. Symbolizuje konec, ale také začátek. Vytváří dojem formálnosti a často je barvou autority a moci. Může představovat i naše pozitivní stránky, které se bojíme ukázat a rozvinout. Reprezentuje obrácení se k sobě samému, může dát zrod nové kapitole našeho života.

Zlatá barva nám dává pocit hojnosti, lesku, bohatství, úspěchu, prosperity, vyššího vlivu, sebevědomí, stěstí, inteligence. Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost. Pomáhá nám změnit poznání v pochopení. Ulevuje při depresích a dává sílu při překonávání závislostí. Platí za nejmocnější léčivou barvu ze všech, která se spojuje s dlouhým životem a nesmrtelností. Je to barva dokonalosti, vizí a skutků, které mohou změnit svět. Má význam po stránce materiální, ale i duchovní. Barva slunečního spektra blahodárně působící na emoce stejně jako sluneční paprsky.

Tato mandala je jednou ze sester mandaly VESMÍRNÉ MOŽNOSTI.