Mandala ŽENA A JEJÍ PODSTATA

Mandala je ručně malovaný originál.

60 x 60 cm

Obraz v zaskleném dřevěném rámu bílé barvy.

Tato mandala představuje ženu a její podstatu. Ženu ve všech podobách, ve všech rolích. 

Obsahuje její něhu, péči, laskavost, soucit, zranitelnost, ochraňující náruč. Zároveň také její dravost, živelnost, smyslnost, divokost, živočišnost. Všechny aspekty jejího já. 

Dovolení si jich. 

Uznání sebe sama.


49 000,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy

Obraz napomáhá k uzdravení srdce. Odpuštění prožitých bolestí, možná pochopení. Znovuotevření se lásce. Rozkvět duše.

Princip dávání a přijímání. Láska k sobě na těch nejvyšších frekvencích. Přijetí zodpovědnosti za svůj život.

Dovolení si živelnosti. Opuštění být jen v hlavě a být více i bytostí v těle.

Přerod jejího vnitřního já od malé holčičky po dospělou vědomou moudrou ženu.

Uvědomění, že já jsem, jaká jsem a tak to je.

Vášeň. Vášeň živočišná k sobě, druhému, ale i k životu a činnostem.

Vy máte sílu a moc. Jste plni života a sebedůvěry.

Je na ni umístěno 97 krystalů swarovski. Ty mandale dodávají živosti. Ne nadarmo toto skloubení představuje jakousi stálost věků. Jak mandala, tak symbol diamantu jsou zde od nepaměti. Přežily napříč již tolik kultur a generací a troufám si tedy říct, nesou v sobě informaci již velké moudrosti a úhlu pohledu v souvislostech.

Význam čísla 97 zní: Jsi na správné cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku.

Mandala náleží čtvrté, srdeční, čakře.

Čtvrtou čakru nalezneme uprostřed hrudníku ve výši srdce, otevírá se směrem dopředu. V této čakře se nachází schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity. Vlastnosti jí náležící jsou velkorysost, srdečnost, snaha po harmonii, překonání individuálního ega. Části těla, které ovlivňuje, jsou ramena, ruce, srdce a plíce. Ze smyslů jí přiřazujeme hmat. Hlavním mottem je procitnout.

Na tvorbu obrazu jsem použila červenou, bílou a černou barvu.

Červená barva představuje akci, rozhodnutí, fyzickou energii a zdraví, hnací sílu k pozitivní změně. Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Přináší životní sílu, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Červená je barvou lásky a v Indii i západních kulturách se užívala k vybuzení energie, vášně a erotiky. V Japonsku je znakem upřímného srdce a štěstí. V šintoismu ukazuje na harmonii a růst. Stimuluje celý organismus, může totiž zrychlit vaši tepovou frekvenci i dech a tím způsobit zvýšení krevního tlaku. Neustále navyšuje energetické úrovně a dává sílu oslabenému imunitnímu systému.

Bílá barva znamená ctnost, vznešenost, lásku k pravdě a přímost. Je symbolem čistoty, jasnosti, nevinnosti, ale i perfektcionismu. Chrání a posiluje. Je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Vzbuzuje stabilitu, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Napomáhá
v případech, kdy je třeba začít znovu, získat inspiraci či je potřeba tam, kde chybí příval sil.

Černá barva nás ochraňuje. Symbolizuje konec, ale také začátek. Vytváří dojem formálnosti a často je barvou autority a moci. Může představovat i naše pozitivní stránky, které se bojíme ukázat a rozvinout. Reprezentuje obrácení se k sobě samému, může dát zrod nové kapitole našeho života.